Miao Bi Wu Xin-Exhibition of Tian Xutong's Ink Painting
Place:Hui Xin Ge, Beijing
Date:Jun. 10, 2014-Jun. 19, 2014
Zen Phantasm -Tian Xutong's Ink Painting Exhibition Asia Tour (Tianjin Stop)
Place:Tianjin Meijiang Art Center
Date:May 08, 2014-May 28, 2014
View·Vacancy·Boundary-Exhibition of Tian Xutong's Ink Painting
Place:Leisure Space Gallery
Date:Apr.12, 2014--Apr.26, 2014
ZEN MOON—Exhibition of Tian Xutong’s ink painting
Place:JIA YING HUI GUAN
Date:Oct. 16, 2013--Nov. 15, 2013
ZEN MOON—Exhibition of Tian Xutong’s ink painting
Place:Beijing Hotel
Date:Oct. 26, 2013--Nov. 16, 2013
ZEN MOON—Exhibition of Tian Xutong’s ink painting
Place:Prince Gong’s Mansion
Date:Sep. 25, 2013--Oct. 16, 2013
ZEN MOON—Exhibition of Tian Xutong’s ink painting
Place:Fo Guang Zu Ting Yi Xing Da Jue Si Mei Shu Guan
Date:Aug. 13,2013—Oct. 07,2013
Tian Xutong Ink Painting Exhibition
Place:Art & Julia's Gallery, Taiwan
Date:Oct. 14, 2010—Nov. 7, 2010
Tian Xutong Zen Ink Painting Exhibition
Place:Hakaren Art Gallery, Singapore
Date:Oct.,2012
Tian Xutong Contemporary Ink Painting Exhibition
Place:National Art Museum of China
Date:Apr.,2008
Towards the sun
Place:A-202, National defense Art District, SongZhuang, Tong Zhou District, Beijing, China
Date:Apr. 26, 2013—May. 27,2013
Serendipity- oil painting of Danlu
Place:IN-ART SPACE, Beijing
Date:May 16, 2015-May 25, 2015

Copyright © 2006-2014 YIAOKONGJIAN.COM,Inc. All rights reserved

京ICP备13011313号-1

艺奥空间 版权所有